ekonomitorget

Studentlån

I Sverige kan man studera till det mesta helt gratis. Det här är en egenskap som har bidragit till att svenskar idag tar gratis utbildning för givet. Det som inte är gratis är förstås allt det som man behöver runt omkring då man pluggar. Boende, mat, böcker, och allt annat som är en del av livet kostar pengar, och dessa har man inte tid till att jobba ihop då man studerar.

Då man talar om studentlån så menar man för det mesta de lån som man kan få från den statliga myndigheten CSN. CSN skapades för att studenter skulle kunna få rättvisa och gynnsamma lån för att fler skulle kunna studera och avancera landet Sverige. Det här blev ett lyckat experiment, men även om man får bidrag och lån från CSN så kan man få behov av ytterligare studentlån på mindre summor.

Det vanliga studentlånet från CSN

För att få studentlån från CSN så måste man vara studerande i Sverige vid en institution som är godkänd av CSN. Man ansöker om studielån med särskilda blanketter och får sedan lån för ett visst antal veckor. Till detta kommer en bidragsdel som man inte behöver betala tillbaka. CSN ger som regel en lägre ränta och dessutom en mycket lång återbetalningstid. Det här är viktigt för den som vill gå en längre utbildning som kanske inte leder till ett jobb med hög lön från start.

Man kan få studentlån från CSN för studier utomlands, men det är viktigt att tänka på att skolor i andra länder ofta tar ut avgifter och dessa kan man inte räkna med att CSNs lån kommer att täcka till 100%. Om man vill ta en annan typ av studentlån för utomlandsstudier så måste man dock vara noga med att se till att jobbmarknaden är så pass lukrativ att det kan tänkas bli troligt att man kommer att kunna betala tillbaka lånet. Med CSN så blir risken att ta stora lån för studietiden mycket liten eftersom det är en form av statligt lån, och det är just detta som är fördelen med den här typen av studentlån.

Tilläggslån

Det finns en gräns för hur mycket man kan låna från CSN i studielån, men om man vill fortsätta sin utbildning så kan man begära tilläggslån. Det här kan till exempel bli aktuellt då man redan tagit lån för att utbilda sig till sjuksköterska och sedan inser att man vill ta läkarutbildningen. Med tilläggslån så kan man alltså fortsätta att studera med stödet från staten, men det är viktigt att komma ihåg att det idag finns åldersgränser för studielån eftersom staten vill försäkra sig om att pengarna faktiskt kommer tillbaka någon gång.

Vanliga studentlån från banker och andra lånegivare kan ju också ses som en typ av tilläggslån. Det här handlar om mindre lån som man tar utan att behöva en säkerhet.

Studentlån från andra kreditgivare

Innan CSNs studentlån utvecklades så kunde man ta så kallade studentlån från vanliga banker. Det här är egentligen bara ett slags privatlån där man kanske måste ge en säkerhet. Om man vill ta mindre studentlån från en bank så fungerar det som privatlån som är utan säkerhet, och då brukar det inte handla om mer än 300 000 kronor. Det kan ju vara så att man behöver en ny laptop för att kunna fortsätta utbildningen efter det att den gamla har kraschat. I detta läge så kommer inte CSN–lånet att täcka för utgiften och då kan man beakta ett studentlån från en annan kreditgivare.

Viktigt att tänka på

Vad gäller studentlån så finns det mycket att tänka på, man får nämligen inte tjäna hur mycket som helst och samtidigt ta studentlån från CSN. Det här kan ju tyckas låta löjligt. Vilken student har tid att tjäna stora pengar vid sidan av plugget? Frågan är faktiskt viktig, och det är många som förundrats över att deras extrajobb satt krokben för studielånet från CSN. Man bör alltså ta reda på nuvarande gräns för inkomst i samband med CSNs studielån. Har man möjlighet att klara studierna med bidraget, ett extrajobb, samt ett mindre studentlån från en bank så kan detta vara att föredra eftersom man slipper dras med CSNs krångliga byråkrati.

För mindre studentlån kan man jämföra och undersöka regler och villkor online. Ibland är det de traditionella bankerna som ger de bästa studentlånen på mindre belopp, och ibland kan man dra nytta av att vända sig till en annan lånegivare.